Word donateur

Word donateur en ondersteun de activiteiten van Stichting Mirantibus.
Met uw donatie draagt u bij aan het verwezenlijken van onze projecten.
U kunt eenmalig of periodiek doneren met elk gewenst bedrag.

Rekeningnummer:
NL13 SNSB 0339 8255 53 t.n.v. Stichting Mirantibus