Word donateur

Word donateur en ondersteun de activiteiten van Stichting Mirantibus.
Met uw donatie draagt u bij aan het verwezenlijken van onze projecten.

Elke bijdrage is van harte welkom, periodiek of eenmalig.
Ook kleinere bedragen zijn van harte welkom.
Stichting Mirantibus beschikt over de culturele ANBI status.

Rekeningnummer:
NL13 SNSB 0339 8255 53 t.n.v. Stichting Mirantibus