Steun Stichting Mirantibus

Doneer en ondersteun daarmee de activiteiten van Stichting Mirantibus.
Met uw donatie draagt u bij aan het verwezenlijken van onze projecten.

Elke bijdrage is van harte welkom, periodiek of eenmalig.
Ook kleinere bedragen zijn van harte welkom.
Stichting Mirantibus beschikt over de culturele ANBI status.

Rekeningnummer:
NL13 SNSB 0339 8255 53 t.n.v. Stichting Mirantibus

De culturele ANBI status maakt het mogelijk voor de donateur om de donatie af te trekken bij de Nederlandse inkomstenbelasting. Deze aftrek is mogelijk tot 125% van het te doneren bedrag. Ook zakelijk is het mogelijk te doneren. De zakelijke aftrek op uw bedrijfswinst ligt op 150% van uw donatie.

KVK nummer: 80348068
RSIN nummer: 861640536

Beleidsplan: klik hier
Jaarrekening 2020: klik hier
Activiteitenverslag 2020: klik hier

De bestuursleden zetten zich onbezoldigd in voor Stichting Mirantibus.