ANBI

Stichting Mirantibus beschikt over de culturele ANBI status.

De culturele ANBI status maakt het mogelijk voor de donateur om de donatie af te trekken bij de Nederlandse inkomstenbelasting. Deze aftrek is mogelijk tot 125% van het te doneren bedrag. Ook zakelijk is het mogelijk te doneren. De zakelijke aftrek op uw bedrijfswinst ligt op 150% van uw donatie.

KVK nummer: 80348068
RSIN nummer: 861640536

Beleidsplan: klik hier
Jaarrekening 2020: klik hier
Jaarverslag 2020: wordt in juni 2021 geplaatst

De bestuursleden zetten zich onbezoldigd in voor Stichting Mirantibus.